Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának
Textológiai Munkabizottsága


Hírek


Helyzetértékelés


Szabályzat


A bizottság tagjai
Módszertani ajánlásokKritikai kiadások bibliográfiája


Pályázatok


A bizottság története

Válogatás a szakirodalomból
Pályázati eljárás

Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma 2019. május 9-i beadási határidővel pályázatot hirdetett klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadásának támogatására (altéma kódszáma: 203132/354). A pályázati dokumentáció (elérhető: www.nka.hu) leszögezi, hogy „a kollégium azon kiadványokat tekinti kritikai kiadásnak, amelyek megfelelnek az MTA Textológiai Bizottsága által 2004-ben összeállított kritikai kiadások szabályzatában foglaltaknak.” A pályázati kiírás rögzíti azt is, hogy „az MTA Textológiai Bizottsága által ajánlott kritikai kiadások az elbírálásnál előnyt élveznek.”

A pályázati kiírásban hivatkozott szabályzat az Alapelvek az irodalmi szövegek tudományos kiadásához című dokumentum, amely megjelent az Irodalomtörténet c. folyóirat 2004. évi 3. számában (328–330. lap), de PDF formátumban letölthető honlapunkról is.

Annak érdekében, hogy az elbírálásnál a Textológiai Munkabizottság ajánlása előnyt biztosíthasson, a könyvkiadók pályázatait testületünknek regisztrálnia kell és állást kell foglalnunk az ajánlások tekintetében. Erre a regisztrációra a Pályázati adatlap szolgál, amely PDF formátumban letölthető és sokszorosítható.

Kitöltött adatlapunkat három egyező példányban és az ott megkívánt mellékletekkel 2019. április 30-án 16 óráig beérkezőleg kell megkapnunk, hogy a pályázati határidőt megelőzően a pályázatokról állást foglalhassunk. (Az NKA pályázatának további űrlapjait és mellékleteit hozzánk nem kell eljuttatni.) A pályázati anyagokat levélpostai úton, de leginkább személyesen kézbesítve várjuk az MTA Textológiai Munkabizottságának címezve a következő címre: MTA Irodalomtudományi Intézet igazgatói titkárság, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13. A pályázati adatlapot és a lektori véleményt kérjük ezen kívül a megadott határidőig a bizottság titkárának, Békés Enikőnek is eljuttani a következő címre: bekes.eniko@btk.mta.hu

A beérkezett pályázatok ajánlásáról a Textológiai Munkabizottság 2019. május 3-i ülésén döntünk. Megítélt ajánlásaink az ülést követően, május 3-án délután vagy május 6-án reggeltől munkaidőben, személyesen vehetők át a fenti címen.

A pályázatokkal kapcsolatban a Textológiai Munkabizottság titkára, Békés Enikő készséggel szolgál további felvilágosítással személyesen vagy telefonon.