Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának
Textológiai Munkabizottsága


Hírek


Helyzetértékelés


Szabályzat


A bizottság tagjai
Módszertani ajánlásokKritikai kiadások bibliográfiája


Pályázatok


A bizottság története

Válogatás a szakirodalomból
Pályázati eljárás

Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma 2022. július 13-ai beadási határidővel pályázatot hirdetett klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadásának támogatására (altéma kódszáma: 203132/371). A pályázati dokumentáció (elérhető: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/konyvkiadas-kollegiuma/) leszögezi, hogy „a kollégium azon kiadványokat tekinti kritikai kiadásnak, amelyek megfelelnek az MTATextológiai Bizottsága által 2004-ben összeállított kritikai kiadások szabályzatában foglaltaknak”. A pályázati kiírás rögzíti azt is, hogy „az MTA Textológiai Bizottsága által ajánlott kritikai kiadások az elbírálásnál előnyt élveznek”.

A pályázati kiírásban hivatkozott szabályzat az Alapelvek az irodalmi szövegek tudományos kiadásához című dokumentum, amely megjelent az Irodalomtörténet c. folyóirat 2004. évi 3. számában (328–330. lap), de PDF formátumban letölthető honlapunkról is.

Annak érdekében, hogy az elbírálásnál a Textológiai Munkabizottság ajánlása előnyt biztosíthasson, a könyvkiadók pályázatait testületünknek regisztrálnia kell és állást kell foglalnunk az ajánlások tekintetében. Erre a regisztrációra a Pályázati adatlap szolgál,amely DOC és PDF formátumban letölthető és sokszorosítható. A kitöltött adatlapot a mellékletekkel 2022. június 30-án éjfélig beérkezőleg kell megkapnunk, hogy a pályázati határidőt megelőzően a pályázatokról állást foglalhassunk. (Az NKA pályázatának további űrlapjait és mellékleteit hozzánk nem kell eljuttatni.) AZ ŰRLAPOT A MELLÉKLETEKKEL (A KIADÁSRA ELŐKÉSZíTETT KÖTET SZÖVEGE, LEKTORI VÉLEMÉNYEK, KIADÓI ÁRAJÁNLAT) EGYÜTT ELEKTRONIKUS FORMÁBAN KÉRJÜK ELKÜLDENI A BIZOTTSÁG TITKÁRA, BALOGH PIROSKA CÍMÉRE: balogh.piroska@btk.elte.hu. A KIADÓK KÉPVISELŐITA JÚLIUS 4-I ÜLÉST KÖVETŐEN FOGJUK ÉRTESÍTENI A DÖNTÉSRŐL.Megítélt ajánlásaink az ülést követően, július 5-én délutántól munkaidőben, személyesen vehetők át: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, igazgatói titkárság, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., kérés esetén szkennelt példányt küldünk a kiadó képviselője részére.