Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának
Textológiai Munkabizottsága


Hírek


Helyzetértékelés


Szabályzat


A bizottság tagjai




Módszertani ajánlások



Kritikai kiadások bibliográfiája






Pályázatok


A bizottság története





Válogatás a szakirodalomból




A Textológiai Munkabizottság történetéből