Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának
Textológiai Munkabizottsága


Hírek


Helyzetértékelés


Szabályzat


A bizottság tagjai
Módszertani ajánlásokKritikai kiadások bibliográfiája


Pályázatok


A bizottság története

Válogatás a szakirodalomból
Régi Magyar Költők Tára: XVII. század, szerk. Klaniczay Tibor (1–3. köt.), Stoll Béla (4–10. és 12–15. köt.), Stoll Béla és Varga Imre (11. köt.), Jankovics József (16. köt.-től), Bp., Akadémiai (1–14. köt.), Argumentum–Akadémiai (15. köt.), Balassi (16. köt.-től), 1959–