Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának
Textológiai Munkabizottsága


Hírek


Helyzetértékelés


Szabályzat


A bizottság tagjai




Módszertani ajánlások



Kritikai kiadások bibliográfiája






Pályázatok


A bizottság története





Válogatás a szakirodalomból




Apáczai Csere János Művei, sorozatszerk. Lázár György, Bp., Akadémiai, 1959–