Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának
Textológiai Munkabizottsága


Hírek


Helyzetértékelés


Szabályzat


A bizottság tagjai
Módszertani ajánlásokKritikai kiadások bibliográfiája


Pályázatok


A bizottság története

Válogatás a szakirodalomból
Vörösmarty Mihály Összes művei, szerk. Horváth Károly, Tóth Dezső, (15. köt.:) Horváth Károly, Kerényi Ferenc, Bp., Akadémiai, 1960–