Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának
Textológiai Munkabizottsága


Hírek


Helyzetértékelés


Szabályzat


A bizottság tagjai
Módszertani ajánlásokKritikai kiadások bibliográfiája


Pályázatok


A bizottság története

Válogatás a szakirodalomból
Petőfi Sándor Összes művei, Bp., Akadémiai, 1951–1964.
Petőfi Sándor Összes művei, szerk. (1–2. köt.:) Kiss József, (3. köt.-től:) Kerényi Ferenc, Bp., Akadémiai, 1973–