Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának
Textológiai Munkabizottsága


Hírek


Helyzetértékelés


Szabályzat


A bizottság tagjai
Módszertani ajánlásokKritikai kiadások bibliográfiája


Pályázatok


A bizottság története

Válogatás a szakirodalomból
József Attila Összes művei, Bp., Akadémiai, 1952–1967
József Attila Összes versei, kiad. Stoll Béla
József Attila, Tanulmányok és cikkek