Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának
Textológiai Munkabizottsága


Hírek


Helyzetértékelés


Szabályzat


A bizottság tagjai
Módszertani ajánlásokKritikai kiadások bibliográfiája


Pályázatok


A bizottság története

Válogatás a szakirodalomból
Gyöngyösi István Összes költeményei, közzéteszi Badics Ferenc, Bp., MTA, 1914–1937 (Régi Magyar Költők Tára: XVII. századbeli magyar költők művei).