Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának
Textológiai Munkabizottsága


Hírek


Helyzetértékelés


Szabályzat


A bizottság tagjai
Módszertani ajánlásokKritikai kiadások bibliográfiája


Pályázatok


A bizottság története

Válogatás a szakirodalomból
Bessenyei György Összes művei, sorozatszerk. Bíró Ferenc, Kókay György, Tarnai Andor, (1999-től:) Bíró Ferenc, Kókay György, Bp., Akadémiai, (1992-től:) Argumentum–Akadémiai, (1999-től:) Balassi, 1983–