Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának
Textológiai Munkabizottsága


Hírek


Helyzetértékelés


Szabályzat


A bizottság tagjai
Módszertani ajánlásokKritikai kiadások bibliográfiája


Pályázatok


A bizottság története

Válogatás a szakirodalomból
Berzsenyi Dániel Összes művei, szerk. Merényi Oszkár, Bp., Akadémiai, 1979– (csak egy kötet jelent meg).
Berzsenyi Dániel Összes munkái, szerk. Szajbély Mihály, Bp., EditioPrinceps Kiadó, 2011–