Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának
Textológiai Munkabizottsága


Hírek


Helyzetértékelés


Szabályzat


A bizottság tagjai
Módszertani ajánlásokKritikai kiadások bibliográfiája


Pályázatok


A bizottság története

Válogatás a szakirodalomból
Batsányi János Összes művei, I–III, kiad. Keresztury Dezső, Tarnai Andor, Bp., Akadémiai, 1953–1961; IV, szerk. Keresztury Dezső, Tarnai Andor, kiad. Zsindely Endre, Bp., Akadémiai, 1967.