Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának
Textológiai Munkabizottsága


Hírek


Helyzetértékelés


Szabályzat


A bizottság tagjai
Módszertani ajánlásokKritikai kiadások bibliográfiája


Pályázatok


A bizottság története

Válogatás a szakirodalomból
Arany János Összes művei, kiad. Voinovich Géza (1–6. köt.), szerk. Keresztury Dezső (7–16. köt.), Korompay H. János (17. köt.-től), Bp., Akadémiai (1–16. köt.), Universitas (17. köt.-től), 1951–