Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának
Textológiai Munkabizottsága


Hírek


Helyzetértékelés


Szabályzat


A bizottság tagjai
Módszertani ajánlásokKritikai kiadások bibliográfiája


Pályázatok


A bizottság története

Válogatás a szakirodalomból
Commercia Litteraria Eruditorum Hungariae – Magyarországi Tudósok Levelezése, szerk. Tarnai Andor (1–3. köt.), Tarnai Andor, Szelestei N. László (4. köt.-től), Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet (1–2. köt.), Balassi (3. köt.), Universitas (4. köt.-től), 1988–