Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának
Textológiai Munkabizottsága


Hírek


Helyzetértékelés


Szabályzat


A bizottság tagjai
Módszertani ajánlásokKritikai kiadások bibliográfiája


Pályázatok


A bizottság története

Válogatás a szakirodalomból
Régi Magyar Prózai Emlékek, szerk. Tolnai Gábor (1–8. köt.), Tarnai Andor (9–10. köt.), Bp., Akadémiai (1–8. köt.), Akadémiai–Balassi (9. köt.), Balassi (10. köt.), 1968–