Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának
Textológiai Munkabizottsága


Hírek


Helyzetértékelés


Szabályzat


A bizottság tagjai
Módszertani ajánlásokKritikai kiadások bibliográfiája


Pályázatok


A bizottság története

Válogatás a szakirodalomból
Régi Magyar Költők Tára: XVIII. század, sorozatszerk. Bíró Ferenc (1–6. köt.), Bíró Ferenc, Debreczeni Attila (7–8. köt.), Bíró Ferenc, Csörsz Rumen István, Debreczeni Attila (9. köt.-től), Bp., Balassi (1–7. köt), Universitas (8. köt.-től), 1996–