Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának
Textológiai Munkabizottsága


Hírek


Helyzetértékelés


Szabályzat


A bizottság tagjai
Módszertani ajánlásokKritikai kiadások bibliográfiája


Pályázatok


A bizottság története

Válogatás a szakirodalomból
Régi Magyar Költők Tára: XVI. századbeli magyar költők művei, közzéteszi Szilády Áron, Horváth Cyrill, Dézsi Lajos, (a 9. köt.) szerk. Varjas Béla, (az Új folyam, 10. köt.-től) sorozatszerk. Szentmártoni Szabó Géza, Bp., MTA (1–8. köt.), Akadémiai (9. köt.), Akadémiai–Balassi (10. köt.), Akadémiai–Orex (11. köt.), Balassi (12. köt.), 1877–1930, 1990–